homeSTAFPREDIAB
Proiect initiat in anul 2008, finantat de catre Ministerul Cercetarii prin Grantul 52164/2008.TITLUL COMPLET


Studii privind utilizarea unor alimente funcţionale/fortifiate în prevenirea şi reversibilitatea complicaţiilor în diabetul zaharat tip 2 – corelaţii tehnologice, genetice, nutriţionale, biochimice şi clinice – STAFPREDIAB


ACRONIM


STAFPREDIAB


REZUMATUL PROIECTULUI

Cel mai important rol al alimentaţiei îl reprezintă asigurarea nevoilor metabolice ale individului, precum şi a stării „de bine” şi de satisfacţie, ţinând însă cont de explozia actuală a unor boli precum diabetul zaharat (peste 325 mil. persoane in 2025 conform datelor OMS), obezitatea.

Sunt deja aproape 30 de ani de când Japonia a început o intensă promovare a alimentelor pentru sănătate, sub denumirea de “alimente funcţionale”. Termenul se referă la produsele care conţin compuşi ce participă la procesele metabolice din organism, îi influenţează procesele fiziologice şi-i apără sănătatea. În SUA, Institute of Medicine’s Food and Nutrition Board defineşte alimentele funcţionale ca “orice aliment sau component alimentar care poate furniza beneficii pentru sănătate, pe lângă conţinutul în nutrienţi tradiţionali”.

Conform definiției „un aliment poate fi apreciat ca funcțional dacă i s-a demonstrat un efect pozitiv cert asupra uneia sau mai multor funcții țintă din organism, pe lângă efectele nutriționale cunoscute.” Interesul pentru promovarea unor astfel de alimente a determinat apariţia Comisiei Europene asupra Ştiinţei Alimentelor Funcţionale care este coordonată de International Life Sciences Institute - Europa, un organism specializat cu rol consultativ menit să stabilească bazele ştiinţifice ale conceptului de alimente pentru sănătate.

Este propus un proiect de cercetare complex avand la bază o documentare amplă bibliografică, un studiu tehnologic de obținere a unor alimente funcționale/fortifiate și în final un studiu clinic multicentric, interdisciplinar, cu protocol precis şi coerent de evaluare a efectelor biochimice, funcționale, clinice în prevenirea şi reversibilitatea diabetului zaharat, a complicaţiilor micro- şi macro- vasculare ale diabetului zaharat. Scopul final este brevetarea unui aliment funcţional îmbogăţit/fortifiat cu derivaţi de tiamina, alaturi de cresterea nivelului de educatie privind alimentatia echilibrata, sanogena pentru participantii in acest program. Ipoteza de bază este că tiamina acţionează prin prevenirea formării produşilor avansaţi de endoglicozilare si se va putea astfel preveni/intarzia apartia complicatiilor diabetului zaharat.

Programul se adreseaza pacientilor cu diabet zaharat. Pentru a fi inclus in acest program detalii se pot obtine de la: Dr Ciprian Constantin, office@fpas.ro, Mobil: 0722227839OBIECTIVELE GENERALE SI REZULTATELE ESTIMATE A FI OBTINUTE


OBIECTIVE GENERALE
•    realizarea unui aliment functional prin suplimentarea cu derivati de tiamina,
•  evaluarea alimentului functional in mentinerea sanatatii oamenilor si prevenirea aparitiei diabetului zaharat si a complicatilor macro- si microvasculare  avand suport tehnologic, functional, biochimic, genetic,
•    dezvoltarea de parteneriat public-privat pentru cercetare interdisciplinara privind relatia aliment-om.

OBIECTIVELE SPECIFICE  realizabile prin pasii necesari dezvoltarii complexe urmeaza o logica in
succesiune in concordanta cu normele metodologice de elaborare a proiectelor de finantare si permite defalcarea in timp considerata optima si in succesiunea fireasca a activitatilor impuse de etapizare:
•   cresterea comunicarii si relationarii intre parteneri de consortiu,
•   stabilirea unor protocoale clare (standard comun) pentru investigatii si decizii,
•   dezvolare tehnologica - completarea bazei materiale, constitutirea loturilor de studiu,
•   realizarea probelor tehnologice si standardizarea obtinerii alimentului functional,
•   evaluarea prin studiu clinic a eficientei alimentului functional in mentinerea sanatatii si prevenirea aparitiei diabetului zaharat si a complicatiilor sale,
•   obiectivarea disfunctiei endoteliale si modificarilor neuropate la subiecti, cu/fara complicatii,
• cuantificarea eficientei utilizarii neurometriei senzoriale computerizate cantitative in determinarea complicatiilor subclinice,
•   eficienta utilizarii ecografiei Doppler in monitorizarea DE si cuantificarea efectelor pe endoteliul vascular,
•   investigarea efectelor secundare ale alimentului functional, daca exista si cum pot fi corectate,
•   cuantificarea efectelor asupra parametrilor de disfunctie endoteliala la subiecti sanatosi, cu diabet zaharat nou cu/fara complicatii clinice manifeste,
• evaluarea administrarii alimentului functional la pacientii cu diabet zaharat in prevenirea instalarii complicatiilor macro- si microvasculare.
• genotiparea probelor de sange, in vederea stabilirii corelatiilor cu efectele tiaminei pe lotul studiat si caracterizarea variabilitatii genetice a populatiei caucaziene din Romania. Analizele genetice si corelatiile genotip – fenotip vor contribui la intelegerea variabilitatii genelor propuse  spre analiza in conditii normale si patologice. Calea propusa spre analiza contribuie la patologia studiata.
• realizarea unui program educational terapeutic virtual pentru preventia diabetului zaharat si pentru pacientii cu diabet zaharat.
• realizarea la final, datorita implementarii fundamentate statistic, clinic, bioetic a activitatilor proiectului, unor lucrari cu caracter stiintific, publicabile in reviste ISI si brevetarea contributiilor originale,
• implementarea unor metode noi tehnologice paraclinice de diagnostic – neurometria computerizata senzoriala, ecografia Doppler in evaluarea disfunctiei endoteliale - si evaluarea tratamentului avandu-se in vedere scaderea costurilor din punct de vedere economic si social prin depistarea precoce a complicatiilor cronice secundare ale diabetului zaharat,
•  cresterea gradului de educatie terapeutica a pacientului diabetic.
-   aspecte etice implicate in realizarea proiectului
Proiectul implica realizarea unui studiu clinic. Subiectii vor semna, conform legislatiei in vigoare, un consens informat si vor putea apela in fiecare moment la serviciile medicale puse la dispozitie de institutiile implicate. Acordul Comisiei de etica a Inst. Paulescu a fost obtinut.
•    detalierea activitatilor in corelatie cu obiectivele propuseACTIVITATILE SI RESPONSABILITATILE AFERENTE FIECARUI PARTICIPANT

Claritatea si corenta planului de realizare a proiectului rezulta si din impartirea activitatilor specifice fiecarui partener:

Activitati pentru Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice ‘’Prof. N. Paulescu’’ (IDNBM)
• management de proiect – coordonarea partenerilor, raportarea rezultatelor catre autoritatea contractanta, completarea si upgradarea/update-area bazei materiale, documentare continua,
• elaborarea design-ului studiului experimetal (elaborare formular de raportare, criterii includere, monitorizare, etc.), analiza biochimica
•    colectarea electronica si centralizarea rezultatelor obtinute pentru studiul multicentric,
•   cursuri si training pentru partenerii implicati in proiect astfel incat in studiul multicentric metodologia de examinare sa fie comuna,
•  recoltarea de probe de sange si expedierea catre UB – pentru analiza genetica, analiza biochimica a probelor (glicemie, TGO, TGP, HBA1c, profil lipidic, determinare status oxidativ), analiza neurometrica computerizata, examen ecografic
•  elaborarea si prezentarea protocolului pentru administrarea de benfotiamina in prevenirea complicatiilor cronice manifeste avand suport genetic, biochimic si functional,
•   elaborarea programului de educatie terapeutica (e-learning),
•   diseminarea rezultatelor– integrat – prin lucrari stiintifice si workshopp la finalul proiectului.

Activitati pentru Universitatea de Medicina si Farmacie Timisoara (UMF TM)
• coordonarea echipei implicata in derularea proiectului,
• cursuri si training pentru participantii locali in proiect astfel incat in studiul multicentric metodologia de examinare sa fie comuna, pentru investigatiile ecografice
• recoltare locala probe pt. includere in studiu (screening), (glicemie, TGO, TGP, HBA1c, profil lipidic, determinare status oxidativ), analiza neurometrica computerizata, examen ecografic, expeditie a unor probe catre IDNBM si UB
• monitorizare pacienti si completare fisei de monitorizare, elaborarea programului de educatie terapeutica (e-learning), completarea datelor in baza de date,
• realizarea studiului ecografic pentru pacientii selectati local,
• diseminarea rezultatelor partiale prin lucrari stiintifice.

Activitati pentru Universitatea de Medicina si Farmacie Craiova (UMFCV)
•  coordonarea echipei implicata in derularea proiectului,
•  cursuri si training pentru participantii locali (metodologia de examinare sa fie comuna)
•  recoltare locala probe pt. includere in studiu (screening), expeditie probelor catre IDNBM si UB
•  monitorizare pacienti si completare fisei de monitorizare, elaborarea programului de educatie, (glicemie, TGO, TGP, HBA1c, profil lipidic, determinare status oxidativ), analiza neurometrica computerizata, examen ecografic, terapeutica (e-learning), completarea datelor in baza de date,
• realizarea studiului ecografic pentru pacientii selectati local,
• diseminarea rezultatelor partiale prin lucrari stiintifice.

Activitati pentru Universitatea Bucuresti (UB):
• coordonarea echipei implicata,cursuri si training pentru participantii in proiect,
• analiza bioinformatica a genelor candidate in vederea definitivarii regiunilor genomice care vor fi analiza in etapele urmatoare,
• testarea si optimizarea protocoalelor pentru analizele prin metode directe si indirecte,
• analiza probelor prin metode indirecte in vederea identificarii de noi mutatii genetice,
• analiza probelor prin metode directe genotiparii probelor pentru polimorfismele propuse spre studiu, stabilirea frecventei genotipurilor si alelelor polimorfismelor analizate,
• analiza prelucrarea si interpretarea datelor obtinute, diseminarea rezultatelor partiale.

Activitati pentru Fundatia Pentru Alimentatie Sanatoasa (FPAS)
• coordonare locala a echipei,update-area/upgrade-area bazei materiale pentru proiect,
• realizarea site-ului baza de date si verificarea introducerii datelor, realizarea proiectului educational e-learning, realizarea prezentarii studiului, a rezultatelor in societate,
• monitorizarea din punct de vedere bioetic a activitatilor in cadrul studiului – aspecte economice, sociale, ecologice; implementarea si prezentarea programului de educatie terapeutica (e-learning), analiza statistica, diseminarea rezultatelor partiale si totale.
• documentare si training pentru investigatiile ecografice ce urmeaza a fi efectuate,
• realizarea studiului ecografic pentru pacientii selectati de catre Institutul Paulescu,
• introducerea datelor in baza de date pentru pacientii examinati,
• diseminarea rezultatelor partiale prin lucrari stiintifice
• expunere media a proiectului si diseminarea printr-un program coerent de educatie populationala,

Activitati pentru partenerii industriali: (VelPitar S.A., Prospero S.R.L.)
• coordonarea echipei implicate in derularea proiectului, upgradarea/updatarea bazei materiale,
• realizarea alimentului functional efectuarea probelor tehnologice pentru standardizarea lui,
• modernizarea productiei alimentare si obtinerea produselor corespunzatoare principiilor dezvoltarii durabile si securitatii alimentare,
• furnizarea alimentului functional catre partenerii implicati in studiu.
LINK CATRE PAGINA URMATOARE


Last UPDATE - 22.11.2010 (by Why Group Research & ProDesign)

Autoritatea Contractanta a Proiectului

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior,
Cercetării, Dezvoltării şi Inovării
COORDONATOR PROIECT STAFPREDIAB


Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice
"Prof N.C. Paulescu"


PARTENERII
Proiectului
STAFPREDIAB


Universitatea Bucuresti

Universitatea de Medicina si Farmacie Craiova

Universitatea de Medicina si Farmacie Timisoara

Fundatia Pentru Alimentatie Sanatoasa

PARTENERI ce COFINANTEAZA PROIECTUL STAFPREDIAB


Velpitar S.A.

Prospero S.R.L.
Ultima stire

Simpozionul FPAS 2010 a facut public proiectul STAFPREDIAB si fundamentarea acestuia